Osoby

AB

Mgr. Anna Babicová

Vedúca oddelenia
ZB

Mgr. Zuzana Beregházyová

Projektový manažér, strategický rozvoj
GH

Bc. Gabriela Hudáková

Informačná kancelária
DK

Dana Kristeková

Informačná kancelária
ĽL

Ľubomír Labuda

Strategický rozvoj
AS

Ing. Anna Suchá

Personalistika, PAM
KT

Mgr. Kamil Tomaškovič

Podnikateľská činnosť, propagácia mesta, LIM