Osoby

LB

JUDr. Lucia Babejová

zamestnanec Útvaru hlavného kontrolóra
ŠB
AB

Mgr. Anna Belková

Nájomné zmluvy, prevody vlastníctva a správy hnuteľného majetku, predaj pozemkov na výstavbu garáží
ZB

Mgr. Zuzana Beregházyová

Projektový manažér, strategický rozvoj
RB

Rastislav Budziňák

Mestský policajt
EC

Emília Combová

Majetkovoprávne vysporiadanie, prevody vlastníctva a správy nehnuteľného majetku, poľovné revíri, vyjadrenia k vydržaniu nehnuteľností
ĽČ

Miroslav Čurilla

Zástupca primátora
MD

Mgr. Martin Drahomirecký

Vedúci oddelenia
MD

Mária Dzurillová

Miestne dane, poplatky
MF

Mgr. Mária Falaštová

Jedáleň
MG

JUDr. Martina Gálliková

Majetkovoprávne vysporiadanie, prevody vlastníctva a správy nehnuteľného majetku, poľovné revíri, vyjadrenia k vydržaniu nehnuteľností
RH

Ing. Rastislav Horbaľ

Krízové riadenie
GH

Bc. Gabriela Hudáková

Informačná kancelária
DJ

Bc. Dušan Jaroš

Mestský policajt
BJ

Ing. Barbora Javorská

Verejné obstarávanie
RJ

Mgr. Róbert Jendričák

Náčelník mestskej polície
ZK

JUDr. Zuzana Kamenická

riaditeľka
ĽK

Mgr. Ľuboš Kamenický

Vedúci oddelenia
MK

Ing. Mária Klemová

Daň z nehnuteľností
AK

Andrej Koršňák

Útvar informatiky
DK

Mgr. Darina Krajňáková

Evidencia obyvateľstva, centrálny protokol pošty, súpisné a orientačné čísla domov
DK

Dana Kristeková

Informačná kancelária
NK

Mgr. Nikolaj Kučka

Prednosta MsÚ
ĽL

Ľubomír Labuda

Strategický rozvoj
VM

Bc. Vladimír Maľák

vedúci útvaru kultúry a propagácie
EM

Mgr. Eva Matalíková

Prenájom bytov, nebytových priestorov
MN

Bc. Michaela Nemessányi

Podnikateľská činnosť, cestovný ruch, propagácia
DO
GP

Gabriela Palubová

hlavný ekonóm
PP

Mgr. Peter Petruška

Zástupca náčelníka Mestskej polície
IMP

Ing. Miroslav Piteľ

Majetkovoprávne vysporiadanie, prevody vlastníctva a správy nehnuteľného majetku, poľovné revíri, vyjadrenia k vydržaniu nehnuteľností
DR

JUDr. Dana Rusnáčiková

Hlavný kontrolór
MS

Marek Sapara

Mestský policajt
VS

Vladimír Schwarzbacher

Prenájom bytov, nebytových priestorov
ES

Bc. Erik Sidimák

Mestský policajt
AS

Ing. Anna Spišáková

Účtovníctvo
DS

Mgr. Dagmar Spišská

Sekretariát
LS

Ladislav Staš

vedúci prevádzky MsKS, správca budov

Elena Švarcová

Detské jasle
KT

Mgr. Kamil Tomaškovič

Podnikateľská činnosť, propagácia mesta, LIM
JT

Bc. Jozef Toporcer

Mestský policajt
ET

Právny útvar

Právny útvar
MV

Ing. Mária Vansáčová

Účtovníctvo
MV

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA

Primátor mesta