Základné školy

Základná škola, Ul. Štefana Kluberta 10, Levoča

Škola má 123 rokov a na účely výchovy a vzdelávania slúži od svojho vzniku. Počet tried sa pohybuje podľa populačnej krivky v meste. Ide o 20 – 24 tried vrátane oddelení školského klubu detí. Priemerný počet žiakov je cca 342, z toho časť tvoria žiaci dochádzajúci z Dlhých Stráží, Domaňoviec, Závady, Ulože, Levočskej Doliny. 

Adresa: Námestie Štefana Kluberta 10, 054 01 Levoča

Riaditeľka: Mgr. Jana Milčáková

Tel.: 0911 389 148

E-mail: skola@zsklubert.sk

Web: klubert.edupage.org