Základné školy

Základná škola, Ul. Jána Francisciho 11, Levoča

Budova   školy   bola    slávnostne  odovzdaná   do užívania 5.  apríla  1982.  Je   situovaná   na   sídlisku   Západ.   Bola projektovaná ako  22 triedna  škola pre 660 žiakov. Okrem hlavnej  budovy  je  súčasťou   školy  aj  vedľajšia  budova. Je  to  typická “ sídlisková “ škola. Škola   nemá   vlastnú   telocvičňu.  Na vyučovanie  telesnej  výchovy  a  športové aktivity  využíva športovú   halu,  ktorá   je  spojená   so   školou   spojovacou chodbou  a je  majetkom  mesta Levoča.

Adresa: Jána Francisciho 11

Riaditeľka: Mgr. Viera Adamkovičová

Tel.: 053/451 25 15

E-mail: zsfrancisciho@gmail.com

Web: zsfranlv.edupage.org