Večerné tajomstvo

Stav
Zrealizované

Názov projektu:

Večerné tajomstvo

 

Prijímateľ podpory:

Mesto Levoča

 

Opis projektu:

Predmetom projektu bola podpora tradičného a nového umeleckého spôsobu stvárnenie hodnôt, zvyklosti a danosti mesta a regiónu a vytvoriť trvalý produkt pre obyvateľov mesta a jeho návštevníkov.

Cieľom projektu bolo sprítomniť prostredníctvom rôznorodých umeleckých foriem tvorbu a umenie Majstra Pavla pred zrakmi divákov v tradičnom, ale aj netradičnom prevedení s využitím priestoru, ktorý podčiarkne výnimočnosť jednotlivých predstavení.

 

Celkový rozpočet projektu:               1 200,- EUR

Schválená výška dotácie:                  1 000,- EUR

 

Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja