Projekty

Rekonštrukcia strechy meštianskeho domu na Námestí Majstra Pavla č.47 v Levoči, ÚZPF č. 2936/1

Stav
Zrealizované

Názov projektu: Rekonštrukcia strechy meštianskeho domu na Námestí Majstra Pavla č.47 v Levoči, ÚZPF č. 2936/1,

Prijímateľ podpory: Mesto Levoča

Opis projektu: oprava strechy výmenou strešného plášťa a klampiarskych doplnkov spolu s odvodnením strechy dažďovým strešným systémom a lokálnymi výmenami poškodených časti krovu.

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2020, číslo MK-5379/2019-423.

Výška dotácie : 70 000 eur.

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“