Projekty

Rekonštrukcia a modernizácia verejného priestranstva – parkovisko pri hradobnej priekope, I. etapa

Stav
Zrealizované

Názov projektu: Rekonštrukcia a modernizácia verejného priestranstva – parkovisko pri hradobnej priekope, I. etapa

 

Prijímateľ podpory: Mesto Levoča

Opis projektu: Predmetom projektu je vybudovanie parkoviska situovaného v trase bývalej hradobnej priekope. Objekt parkoviska sa skladá z prístupovej komunikácie, samotných parkovacích miest a chodníka. Celkovo sa navrhuje 69 klasických kolmých parkovacích miest a 3 parkovacie miesta pre telesne postihnutých.

 

Výška dotácie:             150 000,- EUR

 

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií,

regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program

Podpora najmenej rozvinutých okresov

Galéria