Projekty

Radnica otvorená komunitám (Radnica)

Kód
CLT01027
Stav
Prebiehajúce
Dátum od
19. apríla 2021
Dátum do
30. apríla 2024
Cena
849 955 EUR

Názov projektu: Radnica otvorená komunitám (Radnica) – link na web projektu http://radnica.levoca.eu/

Kód projektu: CLT01027

Program: Kultúra

Názov programovej oblasti: Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca

Miesto realizácie projektu: Levoča

Začiatok realizácie projektu: 19.04.2021

Plánované ukončenie projektu: 30.04.2024

Schválený projektový grant: 849 955 EUR

Popis projektu: Predmetom projektu je rekonštrukcia a revitalizácia národnej kultúrnej pamiatky – Radnice. Ďalej sa projekt zameriava na zvýšenie povedomia o kultúrnych a spoločenských problémoch, prispievanie k ich riešeniu, podporu kreatívneho priemyslu a nadviazanie medzinárodnej spolupráce. Primárnym cieľom je revitalizácia a rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky v pamiatkovej rezervácii nachádzajúcej sa v samom srdci mesta, ale tiež posilnenie mäkkých aktivít a kultúrneho života samosprávy. Je možné ich rozdeliť do štyroch hlavných kategórií. Prvá kategória sú kultúrno-spoločenské aktivity a festivaly. Ďalšia kategória sú vzdelávacie semináre pre miestnych študentov a žiakov na tému podnikanie v kreatívnom priemysle. Tretia kategória patrí povinnej disiminácii, v rámci ktorej sa uskutočnia tri hlavné konferencie sprevádzané sériou kultúrnych podujatí a tlačovými konferenciami. Pre širšiu verejnosť sa uskutoční seminár o ochrane kultúrneho dedičstva, ktorý podčiarkuje dôležitosť zápisu Levoče v UNESCO. V neposlednom rade modernizačné aktivity s nórskymi a poľskými partnermi, miestnymi a národnými influencermi a blogermi zamerané na brainstorming aktivít propagujúcich Levoču ako „Mesto, ktoré nemôžete prehliadnuť“.

Prijímateľ grantu a partneri:

Prijímateľom grantu EHP a Nórska je Mesto Levoča. Partnermi projektu sú Gmina Stary Sacz (Poľská republika) a Slovenské národné múzeum – Spišské múzeum v Levoči (Slovenská republika).

Partnerom projektu z donorského štátu je  NORSK KULTURSENTER AS KOPANG (Nórsko).


GRANT EHP

Projektová zmluva na realizáciu projektu v rámci programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrneho dedičstva a kultúrna spolupráca“ spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014-2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

Typ: Zmluva
Č. zmluvy: 49/2021
Rezort: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
Objednávateľ: Mesto Levoča

Námestie Majstra Pavla č.4, 05401 Levoča

IČO: 5000329321
Dodávateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Štefánikova 15, 811 05 Bratislava

IČO: 50349287
Názov zmluvy: Projektová zmluva na realizáciu projektu v rámci programu „ Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ spolufinancovaného z FM EHP 2014-2021 a štátneho rozpočtu SR
ID zmluvy:  5642589