Projekty

Prevencia kriminality v meste Levoča

Stav
Zrealizované

Názov projektu:  Prevencia kriminality v meste Levoča

Poskytovateľ dotácie:     Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Prešov

 

Celkové náklady projektu.            14 947,45 eur

Poskytnutá dotácia:                       10 000,00 eur

Výška spolufinancovania:               4 947,45 eur

 

Predmet a cieľ projektu:            

Revitalizácia a dobudovanie mestského kamerového systému v meste Levoča za účelom zabezpečiť účinnejšie monitorovanie a prevenciu proti konaniu protispoločenských javov a páchaniu trestnej činnosti.

 

Lokalita revitalizácie a dobudovania kamerového systému:

Revitalizácia

  1. Základná umelecká škola, Námestie Majstra Pavla, centrum mesta  – otočná kamera – 1 ks
  2. Sídlisko Pod Vinicou – otočná kamera – 1 ks

Dobudovanie

  1. Sídlisko Západ II. – pevná kamera 180 stupňový záber – 2 ks
  2. Sídlisko Pri Prameni – pevná kamera 180 stupňový záber – 2 ks

 

„Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“