Projekty

Prestavba Námestia Majstra Pavla v Levoči -II. etapa, časť C – pokračovanie komplexnej rekonštrukcie Námestia Majstra Pavla

Stav
Zrealizované

Názov projektu: Prestavba Námestia Majstra Pavla v Levoči -II. etapa, časť C – pokračovanie komplexnej rekonštrukcie Námestia Majstra Pavla

Prijímateľ regionálneho príspevku: Mesto Levoča

Predmetom projektu: pokračovanie v komplexnej rekonštrukcii jednej z etáp prestavby Námestia Majstra Pavla

Výška regionálneho príspevku na realizáciu projektu č.2 schválených ročných priorít okresu Levoča na rok 2021: 220 000 EUR

„Realizovaná s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie  Slovenskej republiky – program Podpora najmenej rozvinutých okresov“