Plavecký bazén Levoča

Stav
Zrealizované

Názov projektu:

Plavecký bazén Levoča

 

Prijímateľ podpory:

Mesto Levoča

 

Opis projektu:

Predmetom projektu je vypracovanie prípravnej dokumentácie za účelom výstavby krytého plaveckého bazéna v meste Levoča.

 

Výška dotácie:             32 400 000,- EUR

 

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií,

regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program

Podpora najmenej rozvinutých okresov