Projekty

Obnova NKP – mestské opevnenia a jeho zapojenie do infraštruktúry mesta Levoča – II. etapa

Stav
Zrealizované
Dátum do
15. apríla 2021

Názov projektu: Obnova NKP- mestské opevnenia a jeho zapojenie do infraštruktúry mesta Levoča – II. etapa

Prijímateľ podpory: Mesto Levoča

Opis projektu: spracovanie prípravnej dokumentácie, architektonicko-urbanistická štúdia.

 

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2020, číslo: MK-5260/2019-423.

Výška dotácie: 23 000 eur.

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“