Projekty

Modernizácia osvetľovacej sústavy hracej plochy a tribúny športovej haly na ulici Jána Francisciho č. 12, Levoča

Stav
Zrealizované

Názov projektu:

Modernizácia osvetľovacej sústavy hracej plochy a tribúny športovej haly na ulici Jána Francisciho č. 12, Levoča

 

Prijímateľ podpory:

Mesto Levoča

 

Opis projektu:

Predmetom projektu sú stavebné práce spojené s modernizáciou osvetľovacej sústavy hracej plochy a tribúny športovej haly na Ulici J. Francisciho č. 12 v Levoči. Modernizácia spočíva vo výmene pôvodných výbojkových svietidiel za LED svietidlá, vrátane výmeny napájacích rozvodov svietidiel, rozvádzačov  a ovládania intenzity osvetlenia

 

Celkový rozpočet projektu:        66 321,88 EUR

 

Schválená výška dotácie:          27 000,- EUR

 

 

Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja