Projekty

Materská škola, Ul. Železničný riadok 3, Levoča, Elokované pracovisko, Ul. Gašpara Haina 36, Levoča – znižovanie energetickej náročnosti verejných budov

Stav
Prebiehajúce

Názov projektu: Materská škola, Ul. Železničný riadok  3, Levoča, Elokované pracovisko, Ul. Gašpara Haina 36, Levoča – znižovanie energetickej náročnosti verejných budov.

Cieľ projektu: Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejnej budovy.

Kód projektu v ITMS2014+:  310041A536

Zmluvná výška NFP:  581 047,97 EUR

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 06/2017

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 05/2018

Druh projektu: dopytovo orientovaný projekt

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou www.op-kzp.sk

Galéria