Projekty

Malé zlepšenia eGOV služieb v meste Levoča

Kód
311071CDM6
Stav
Prebiehajúce
Cena
380 944 EUR
Kód výzvy
OPII-2021/7/14-DOP
Zodpovedná osoba
Ing. Jarmila Lisoňová

Názov prijímateľa: Mesto Levoča

Názov projektu: Malé zlepšenia eGOV služieb v meste Levoča

Miesto realizácie projektu: vyšší územný celok – Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj – okres Levoča – mesto Levoča,                                                                                          Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

 

Výška zazmluvneného NFP: 380943,81 EUR

 

Stručný opis projektu:

Hlavným cieľom projektu „Malé zlepšenia eGov služieb  v meste Levoča “ je zavedenie resp. zlepšenie vybraných elektronických služieb poskytovaných pre občanov a podnikateľov.

Cieľom projektu je aj uskutočniť zmeny front-endu aj v back-ende, ktoré zefektívnia prácu zamestnancom mesta pri riešení predmetných podaní zjednodušením automatizáciou a integráciou procesných úkonov. Zámerom mesta je poskytovať také elektronické služby a informácie, ktoré sú prehľadné, praktické, majú intuitívne prostredie, sú ľahko zrozumiteľné a v súlade s jednotným dizajn manuálom elektronických služieb.

V rámci projektu sú identifikované 3 oblasti aktivít zamerané  na zlepšenie eGovernment služieb samosprávy a to:

•            Vytvorenie nových a zlepšenie aktuálnych elektronických služieb a súvisiacich funkcionalít

•             Zavedenie proaktivity

•             1x a dosť

Dosiahneme merateľné ukazovatele:

P0233 Počet nových zjednodušených životných situácií pre občanov, realizovaných kombináciou elektronických služieb   – 45

P0739 Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre občanov  – 40

 

      Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na http://www.opii.gov.sk.

 

Plagát – Malé zlepšenia eGOV služieb v meste Levoča – A3

 

 

Galéria