Projekty

Levoča – statické zabezpečenie havarijného stavu hradobného, parkánového a ohradového múru

Stav
Zrealizované

Názov projektu: Levoča – statické zabezpečenie havarijného stavu  hradobného, parkánového a ohradového múru

Výška dotácie: 38 000,- EUR

Prijímateľ podpory: MESTO LEVOČA

Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.