Projekty

Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 47 v Levoči, ÚZPF č. 2936/1 – projektová dokumentácia

Stav
Zrealizované

Názov projektu:

Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 47 v Levoči, ÚZPF č. 2936/1 – projektová dokumentácia

 

Prijímateľ podpory:

Mesto Levoča

 

Opis projektu:

Predmetom projektu vypracovanie architektonickej štúdie a dvojstupňový projekt PD.

 

Výsledkom projektu bude spracovaná projektová dokumentácia obnovy meštianskeho domu – vypracovaná architektonická štúdia a dvojstupňový projekt PD, ktorý sa bude týkať obnovy celého objektu a nevyhnutých opráv, ktoré majú nadväzovať v ďalších podlažiach a súvisia s navrhovanými úpravami objektu: podlažie 1PP suterén – základná obnova, statická stabilizácia, podlažie 1.NP – komplexná rekonštrukcia, podlažie 2. NP/1 poschodie – komplexná rekonštrukcia.

 

Celkový rozpočet projektu:        67 926,97 EUR

Schválená výška dotácie:          33 963,- EUR

 

Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja