Projekty

Dobudovanie a revitalizácia mestského kamerového systému v meste Levoča

Stav
Zrealizované

Názov projektu:  Dobudovanie a revitalizácia mestského kamerového systému v meste Levoča

 

Poskytovateľ dotácie:     Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – okresný úrad Prešov

 

Celkové náklady projektu.            12 513,87 eur

Poskytnutá dotácia:                     10 000,00 eur

Výška spolufinancovania:             2 513,87 eur

 

Predmet a cieľ projektu:            

Revitalizácia mestského kamerového systému v meste Levoča za účelom zabezpečiť účinnejšie monitorovanie a prevenciu proti konaniu protispoločenských javov a páchaniu trestnej činnosti.

 

Lokalita revitalizácie kamerového systému:

  1. Košická ulica č. 8 – statická kamera, otočná kamera
  2. Veža Gymnázia J.F. Rimavského – otočná kamera
  3. Autobusová stanica – otočná kamera
  4. Košická brána – statická kamera

 

„Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky“

Galéria