Projekty

Dejiny mesta Levoča – I. FÁZA

Stav
Zrealizované

Štruktúra monografie DEJINY MESTA LEVOČA:

DEJINY MESTA LEVOČE I (do roku 1848)- 1. Zväzok

– OD PRAVEKU DO POLOVICE 13. STOROČIA

–  LEVOČA V STREDOVEKU (1249-1526)

–  LEVOČA POČAS NOVOVEKU (1526-1848)

Politicko-administratívny a hospodársky vývoj

Podnikanie Levočanov v baníctve a hutníctve

Demografický a národnostný vývoj

Významné levočské rodiny

Duchovný život a školstvo

 

DEJINY MESTA LEVOČE II (1848-1918)-2. Zväzok

LEVOČA V ROKOCH 1848-1918

BUDOVANIE NOVÉHO ŽIVOTA (1918-1948)

POVOJNOVÝ VÝVOJ LEVOČE (1948-2015)

 

DEJINY MESTA LEVOČE III (kultúrne dejiny, kultúrno-historické pamiatky) -3. Zväzok.

ARCHITEKTÚRA

VÝTVARNÉ UMENIE

HUDBA

LITERATÚRA

KULTÚRNY ŽIVOT

 

Názov projektu: Dejiny mesta Levoča- I. FÁZA

Číslo projektu: Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2016 číslo MK-1146/2016/1.2 zo dňa 15.03.2016.

 

Výška poskytnutej dotácie:13 000 EUR

Mesto Levoča v roku 2016 získalo finančný príspevok z  programu Obnovme si svoj, z ktorých sú spracované a zafinancované historické dáta z Dejín mesta Levoča II.(zväzok 2).

 

Názov projektu: Dejiny mesta Levoča – II. fáza

Číslo projektu: Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2017 číslo MK-2972/2017/1.3 zo dňa 22.5.2017.

 

Výška poskytnutej dotácie:14 000 EUR

Z finančnej dotácie z roku 2017 z programu Obnovme sú spracované  z jednej polovice historické dáta z Dejín mesta Levoča z časti I. ( zväzok I) a z časti III (zväzok 3).

 

Názov projektu: Dejiny mesta Levoča – III. fáza

Číslo projektu: Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2017 číslo MK-2435/2018/1.3 zo dňa 21.06.2018.

 

Výška poskytnutej dotácie:28 500 EUR

Z finančnej dotácie z roku 2018 z programu Obnovme sú spracované  posledné chýbajúce časti Dejín mesta Levoča.