Projekty

Cykloturistický chodník Levoča IV. etapa

Stav
Zrealizované

Názov projektu:

Cykloturistický chodník Levoča IV. etapa

 

Prijímateľ podpory:

Mesto Levoča

 

Opis projektu:

Hlavným cieľom projektu je vybudovanie cykloturistického chodníka v meste Levoča ako spojnice významného historického centra na území PSK s bezprostredným okolím prostredníctvom dopravných trás na regionálnej a medzinárodnej úrovni.

 

Zámerom projektu je IV. etapa vybudovania cykloturistického chodníka s návrhom trasy, ktorého začiatok je na existujúcej odbočke zo štátnej cesty č.3225 k chatovej zástavbe a ukončenie na existujúcej spevnenej ploche pred vstupom do areálu Bio kúpaliska Levočská Dolina.

 

Celková dĺžka cykloturistického chodníka v rámci IV. etapy je 1453,45 m vrátane premostenia.

 

Celkový rozpočet projektu:        357 957,60 EUR

 

Schválená výška dotácie:          170 000,- EUR

 

 

Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja