Projekty

Rímskokatolícky kostol sv. Jakuba v Levoči, ÚZPF č. 2892/1

Stav
Zrealizované

O Z N A M

 

Mesto Levoča oznamuje občanom a verejnosti, že práce na Rímskokatolíckom kostole sv. Jakuba v Levoči pokračujú v ukončení reštaurovania spodnej časti veže, južnej fasády a obnovy interiéru veže.  Realizácia projektu s názvom: Rímskokatolícky kostol sv. Jakuba v Levoči, ÚZPF č. 2892/1 – ukončenie reštaurovania spodnej časti veže, južnej fasády a obnova interiéru veže je financovaná z dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2017 cez Program 1 – Obnovme si svoj dom, podprogram 1.6 Modernizácia a komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy vo výške 948 500 eur. Mesto Levoča sa bude podieľať na spolufinancovaní projektu vo výške 64 665,89 eur. Zhotoviteľom prác je Pamiatkový úrad SR, Oblastný reštaurátorský ateliér Levoča.

 

Ing. Alžbeta Pitoráková, Mesto Levoča