Doprava

Doprava

Premávka MHD Levoča

Cestovný poriadok platný od 11.12.2022

Aktuálne informácie sledujte na webe mesta a na výveskách.

 

Prílohy na stiahnutie