Doprava

Doprava

Premávka MHD Levoča

Cestovný poriadok platný od 1.9.2021
CP platný od 1.09.2021

Aktuálne informácie sledujte na webe mesta a na výveskách.

 

Prílohy na stiahnutie