Doprava

Doprava

Premávka MHD Levoča

Cestovný poriadok platný od 17.5.2021
CP platný od 17.05.2021

Aktuálne informácie sledujte na webe mesta a na výveskách.