Aktuality

Všetky aktuality

Upozornenie – Orálna vakcinácia líšok proti besnote

8. apríla 2021

Vážení občania! Dovoľte nám upozorniť Vás na prebiehajúcu orálnu vakcináciu líšok (6.4.- 18.4.2021). Letecké pokladanie vakcín z letiska Poprad bude vykonané na celom území Prešovského kraja, s denzitou pokladania 26 vakcinačných dávok na 1 km štvorcový, z výšky 50 metrov nad terénom pri rýchlosti 150 km/hod., v dvoch letových líniách navzájom vzdialených 500 m. Pri leteckom pokladaní […]

Ako triedilo mesto Levoča komunálny odpad v roku 2020

26. marca 2021

Zverejnenie informácie o úrovni triedenia komunálneho odpadu za rok 2020 Zber zmesového komunálneho odpadu v meste Levoča sa v roku 2020 uskutočňoval podľa harmonogramu zberu ZKO. Okrem vývozu ZKO od obyvateľov, bol zabezpečovaný aj vývoz ZKO od právnických osôb, u ktorých sa v meste Levoča realizuje tzv. množstvový zber. Drobný stavebný odpad, ako aj objemný […]

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2021

26. marca 2021

Milí občania ! Prichádza jar, ktorá nám so sebou prináša teplé a suché počasie, počas ktorého je zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov, čo sa prejavuje zvyšovaním počtu požiarov  v prírodnom prostredí. Ako vyplýva zo štatistiky požiarovosti, najčastejšou príčinou vzniku požiarov je človek. Väčšina požiarov vznikla z nedbanlivosti a neopatrnosti pri manipulácii s otvoreným ohňom, pri vypaľovaní suchej trávy, fajčením v prírode. […]

ELEKTRONICKÉ SAMOSČÍTANIE OBYVATEĽOV SA SKONČILO!

24. marca 2021

Vážení Levočania, elektronické samosčítanie obyvateľov 2021 sa skončilo 31. 3. 2021. V meste Levoča sa týmto spôsobom sčítalo 11303 povinných osôb, čo je 77,33 % z odhadovaného počtu obyvateľov mesta. Ďakujeme! Na nesčítaných obyvateľov čaká asistované sčítanie. O dátume jeho začiatku a podmienkach jeho vykonania Vás budeme včas informovať. Mestský úrad Levoča       […]

ĎAKUJEME

15. marca 2021

Primátor mesta Levoča sa poďakoval skautom zo 64. Zboru Štefana Kluberta v Levoči za pomoc pri distribúcii respirátorov ľuďom nad 65 rokov. Rovnako ďakuje za pomoc zamestnancom Mestského úradu v Levoči a Mestského kultúrneho strediska v Levoči, ktorí tiež podali pomocnú ruku.

SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2021 – UPOZORNENIE OKRESNÉHO RIADITEĽSTVA POLICAJNÉHO ZBORU V POPRADE

8. marca 2021

Vážení obyvatelia mesta Levoča, v súvislosti s prebiehajúcim sčítaním obyvateľov 2021 zverejňujeme na žiadosť Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Poprade upozornenie č. ORPZ-PP-VO1-65-008/2021 zo dňa 3. 3. 2021 okres Levoča.   Ďalej uvádzame, že v súčasnosti prebieha elektronické samosčítanie, ktoré skončí 31. 03. 2021. Asistované sčítanie bude prebiehať v dobe od 1. 4. 2021 do […]

MDŽ 2021

8. marca 2021

“Verím v to, že nájdem silu, keď sa všetko kazí. Verím, že šťastné dievčatá sú tie najkrajšie dievčatá. Verím, že zajtrajšok bude vždy novým dňom a verím v zázraky.” – Audrey Hepburn   MDŽ je sviatkom žien a boja za ich rovnoprávnosť. Nežnému pokoleniu v Levoči a okolí želá krásny Medzinárodný deň žien kolektív MsÚ […]

Fungovanie škôl a školských zariadení od 8.3.2021

5. marca 2021

V súvislosti s rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 02. marca 2021 s účinnosťou od 8. marca 2021 do 21. marca 2021 a na základe rozhodnutia primátora mesta Ing. Miroslava Vilkovského, MBA bude výchova a vzdelávanie v materských školách, základných školách a v základnej umeleckej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča […]

Koniec nepríjemnému testovaniu. Nemocnice siete AGEL ponúkajú PCR testy zo slín a antigénové testy výterom z prednej časti nosa

4. marca 2021

Sieť zdravotníckych zariadení AGEL prichádza na Slovensku hneď s dvoma novinkami v testovaní ochorenia COVID-19. Od dnešného dňa si záujemcovia môžu overiť, či sú pozitívni na SARS CoV-2 antigénovým testom výterom z prednej časti nosa a RT-PCR testom zo slín. Obidva testy znamenajú koniec nepríjemnému testovaniu z nosohltana, sú oveľa príjemnejšie najmä pre deti, seniorov, […]

V levočskej nemocnici sa testuje od pondelka do nedele

1. marca 2021

V Nemocnici AGEL Levoča je možnosť antigénového testovania už počas celého týždňa, vrátane víkendu. Časový harmonogram bezplatného antigénového testovania, ktoré možno absolvovať je od pondelka do nedele, v čase od 08:00 do 16:00. Registrácia je možná prostredníctvom webu www.korona.gov.sk. Taktiež je v nemocnici možnosť zistenia prítomnosti protilátok proti ochoreniu COVID-19. ,,V našej nemocnici funguje mobilné […]

Obchodná verejná súťaž – IBV Krupný jarok

1. marca 2021

Spoločnosť Lesy mesta Levoča, spol. s r. o.  zastúpená Ing. Jánom Tancárom, konateľom spoločnosti  v y h l a s u j e v zmysle ustanovení §281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obchodnej spoločnosti za nasledovných podmienok:   I.        VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE Obchodná spoločnosť Lesy mesta […]

Ukončenie testovania, informácia – sídla a prevádzková doba MOM

15. februára 2021

Vážení obyvatelia, Mesto Levoča zabezpečovalo testovanie obyvateľov antigénovými testami na ochorenie COVID 19 v MOM kino Úsmev v dňoch 9.2.2021 – 13.2.2021. O počte testovaných obyvateľov a počte pozitívnych sme vás pravidelne informovali. Za posledný deň, t. j. sobotu 13.2.2021 bolo otestovaných 692 obyvateľov, z toho 3 pozitívni. Vzhľadom k tomu, že na území mesta […]

Bol som pozitívny na ochorenie covid19. Bol som očkovaný proti ochoreniu covid19. Kedy môžem opäť darovať krv?

11. februára 2021

Mnohí z vás sa už určite stretli s ochorením covid-19 vo svojom blízkom či širšom okolí. Medzi vami a vašimi známymi sa určite nachádzajú aj darcovia krvi, ktorí si nie sú celkom istí, kedy môžu darovať krv v prípade, že boli v minulosti pozitívni na ochorenie covid-19, alebo sa zúčastnili vakcinácie proti tomuto ochoreniu. Kedy je to darcom v týchto prípadoch […]

Levočská nemocnica má vývoj pandemickej situácie pod kontrolou

10. februára 2021

Nemocnica AGEL Levoča zatiaľ zvláda chod nemocnice a vývoj pandemickej situácie má pod kontrolou. Počet covid pozitívnych pacientov aj zamestnancov sa aktuálne pohybuje do 20, čo je v porovnaní s inými nemocnicami relatívne priaznivý vývoj. V nemocnici naďalej platia prísne protiepidemiologické opatrenia a zákaz návštev a nemocnica poskytuje len akútnu zdravotnú starostlivosť. ,,K dnešnému dňu evidujeme v našej nemocnici 16 covid pozitívnych […]

Testovanie COVID-19 v Levoči

8. februára 2021

Vážení obyvatelia, vzhľadom na zvýšený záujem obyvateľov o absolvovanie antigénového testu Mesto Levoča opätovne otvára MOM /mobilné odberové miesto/: 1. MOM – budova KINA ÚSMEV, Námestie Majstra Pavla č. 58 v Levoči MOM bude k dispozícii pre všetkých obyvateľov na testovanie počas nasledovných dní: 09.2.2021 utorok v čase od 10.00 h – 18.00 h s […]

Mesto Levoča opätovne otvára MŠ, ZŠ a ZUŠ

8. februára 2021

V zmysle prijatého uznesenia vlády SR, rozhodnutia Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu, Úradu verejného zdravotníctva SR, rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a podľa pravidiel COVID AUTOMATU vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR s ohľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19 na území Slovenskej republiky od 8. februára 2021 Ing. Miroslav Vilkovský, MBA, primátor mesta Levoča […]