Aktuality

ZÁSTUPCOVIA MIEST A OBCÍ Z OKOLIA LEVOČE DISKUTOVALI O PREPOJENÍ CYKLOTRÁS V PSK

IMG_7110

Kostrová sieť cyklotrás v PSK je koncepčno-strategický dokument hlavnej siete cyklistických komunikácií. Slúži na ďalšie plánovanie a zároveň efektívnu a zmysluplnú realizáciu cyklistickej infraštruktúry na celom území kraja.

PSK aktuálne vytvára návrh 10 hlavných cyklistických vetiev, ktoré prepoja najvýznamnejšie turistické destinácie na území kraja s napojením na turistické ciele susedných krajov (Košický a Žilinský) a štátov (Ukrajiny, Poľska a Maďarska). V Levoči sa dnes dopoludnia stretli zástupcovia miest a obcí, ktorých sa týka vetva P3 Levočská, ktorá by mala prechádzať Kežmarkom – Tarožnou – Levočou – Spišským Podradím – Vyšným Slavkovom a Lipanami. Cieľom dnešného stretnutia bolo diskutovať o konkrétnom trasovaní v katastroch dotknutých obcí.

Galéria