Aktuality

Dejinné udalosti, ktoré sme povinní si pripomínať

Dejinné udalosti, ktoré sme povinní si pripomínať

Výročie nacistických represií prerástlo do otvoreného protestu v Prahe, kde sa po policajnom zásahu na študentskej demonštrácii rozbehol sled udalostí známy ako Zamatová revolúcia. Znamenala nezvratný obrat politických systémov v celom Československu, viedla k odstráneniu komunistického režimu a  slobodným demokratickým voľbám. Ako vyzerali novembrové udalosti v našej Levoči? Dostupné archivované informácia zhromaždila pani PhDr. Slávka Sámelová, odborná radkyňa Štátneho archívu v Levoči, špecializované pracovisko Spišský archív v Levoči.

November 1989 v Levoči

Na základe celoštátnych udalostí  v Novembri 1989 sa v priebehu novembra a decembra 1989 konali protestné zhromaždenia po celom Slovensku, vrátane  mesta Levoča. Podobne ako v ostatných mestách, aj v Levoči vznikla Občianska iniciatíva Verejnosť proti násiliu (VPN).  Mestský koordinačný a štrajkový výbor adresoval  Mestskému národnému výboru v Levoči požiadavku, aby sa zástupcovia štrajkového výboru a novovznikajúce občianske iniciatívy mohli pravidelne zúčastňovať na zasadnutiach pléna MsNV. Ďalšou z iniciatív VPN bola aj výzva k pedagógom levočských škôl z 5. decembra 1989, aby prispeli k procesu zmien v školstve, s úmyslom odideologizovania školstva zrušením alebo úpravou niektorých článkov ústavy, napr.  zmenou pozdravov v školách, zmenou oslovenia učiteľov, zrušením politicky zameranej názornej propagácie a agitácie – násteniek, hesiel a podobne. Rada MsNV v Levoči na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 28. novembra 1989 prerokovala vývoj aktuálnej politickej situácie v ČSSR i v meste Levoča a prijala stanovisko, v ktorom sa stotožnila s požiadavkami občianskych iniciatív zameraných na demokratizáciu spoločnosti. Zároveň  vyzvala občanov, aby zachovali rozvahu, rešpektovali odlišné názory a svoju vôľu pripojiť sa k obrodnému procesu prejavovali takými formami, ktoré nebudú viesť k vážnym poruchám v hospodárskom živote mesta a spoločnosti. Dňa 18. januára 1990  sa poslanci mestskej rady vzdali poslaneckého mandátu a po dohode politických síl v meste boli 26. februára zvolení noví poslanci. Zmeny nastali aj na mieste predsedu, podpredsedu a tajomníka MsNV a riaditeľov mestských organizácií i škôl.

Koordinačný výbor VPN v Levoči bol v nasledujúcom období rozšírený o zástupcov všetkých VPN z podnikov mesta i kultúrnych inštitúcií – múzea, archívu, reštaurátorských ateliérov, školských pracovníkov a zástupcov študentov stredných škôl. So svojimi návrhmi sa podieľali na zmenách v smerovaní mesta aj v celej spoločnosti.  Od decembra začal koordinačný výbor v Levoči vydávať občasník, v ktorom informoval občanov o aktuálnych politických požiadavkách a poukazoval na základné problémy a perspektívy vývoja v meste.

PhDr. Slávka Sámelová

Spišský archív v Levoči

 

Reprofoto: VM

Zdrojom materiálov je Zbierka tlačív, plagátov a letákov, Štátny archív v Prešove, špecializované praovnisko Spišský archív v Levoči

Galéria