Aktuality

Levoča predstavila ďalšiu suvenírovú 0 Euro bankovku

IMG_4926

Mesto Levoča ponúka zberateľom novú suvenírovú 0 Euro bankovku, na ktorom je vyobrazená jedna z dominánt Levoče. Do života ju uvideli včera po koncerte v Bazilike sv. Jakuba.

Po bankovkách s vyobrazením Baziliky Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči a budovy historickej radnice sa mesto rozhodlo na ďalšej bankovke zobraziť dominantu Baziliky sv. Jakuba v Levoči – najvyšší neskorogotický krídlový oltár na svete z dielne Majstra Pavla z Levoče.

Mesto vydáva 0 Euro suvenírovú bankovku pri príležitosti 30. výročia zaradenia Levoče do Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru UNESCO. Slávnostne ju uviedli do života primátor mesta Levoča Miroslav Vilkovský, dekan levočskej rímskokatolíckej farnosti Peter Majcher a spišský pomocný biskup Ján Kuboš. „Levoča so svojimi pamätihodnosťami, ktoré sme zdedili po našich predkoch bola dopísaná do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva v roku 2009. To už bolo finále, ale práca na príprave prebiehala ešte od roku 2005. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa vtedy podieľali na tejto príprave,“ povedal Miroslav Vilkovský.

„Ako je možné, že vznikol tento významný oltár v Bazilike sv. Jakuba? Bolo to vďaka tomu, že ho vytvárali ľudia, dávni majstri, ktorí mali kultúru a vieru. A tak aj táto bankovka a živý pohľad na náš nádherný oltár, nech je pre nás pozvaním byť ľuďmi kultúrnymi a my, ktorí sme aj veriaci, tak buďme ľuďmi hlbokej viery,“ povedal Peter Majcher.

Bankovka je identická s pravou eurobankovkou vrátane všetkých ochranných prvkov. Vyrobená je v limitovanom náklade 10 000 ks zo stopercentného bavlneného papiera v nominálnej hodnote nula eur. Nie je určená do peňažného obehu a vďaka číslovaniu je každý kus tejto bankovky unikátom.

Bankovku si môže verejnosť zakúpiť od 1. decembra 2023 v predajnej cene tri eurá za kus v Informačnej kancelárii mesta Levoča na Námestí Majstra Pavla 58 (budova kina).

Galéria