Aktuality

VIANOČNÍ POMOCNÍCI V LEVOČI

321504945_905294943799405_6654564462520021165_n

Mesto Levoča sa zapája do iniciatívy Vianoční pomocníci, ktoré zabezpečí obdarovanie osamelých seniorov v 5 slovenských mestách – Levoča, Poprad, Košice, Spišská Nová Ves a Bratislava.

 Koho Vianoční pomocníci obdarúvajú?

Cieľovou skupinou charitatívnej aktivity sú seniori, ktorí nemajú dostatok sociálnych kontaktov a možností, na rozdiel od dôchodcov, ktorí bývajú v domovoch opatrovateľských služieb a pod. Darčeky od Vianočných pomocníkov sú preto niekedy jediné, ktoré dostanú. Obdarovávaní sú prevažne ľudia, ktorí žijú osamelo, anonymne vo svojich domovoch. Malou pozornosťou a darčekom, ktorý si sami zaželajú im tak Vianoční pomocníci pomôžu urobiť radosť v tomto predvianočnom období. V Levoči ide o 38 seniorov, ktoré vybralo Oddelenie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva  Mestského úradu v Levoči. Sú to klienti opatrovateľskej služby, ktorých priania zozbierali opatrovateľky.

Kde budú zverejnené ich priania?

Na sociálnych sieťach Facebook a Instagram nájdete profil Vianoční pomocníci, kde budú  11. a 12. novembra publikované priania 38 seniorov z Levoče a  ktoré môžete splniť práve vy, darcovia – pomocníci. Koordinátorkou pre mesto Levoča je opäť Zuzana Kamenická, riaditeľka Mestského kultúrneho strediska, ktorá sa dobrovoľnícky tejto aktivite venovala aj minulý rok.

Kto sa môže stať Vianočným pomocníkom?

Vianočnými pomocníkmi môžete byť aj VY – darcovia, ktorí sa rozhodnete obdarovať niektorého z vybraných seniorov. Pod jeho zverejnené prianie napíšete „Plním prianie“ a darček  odošlete na adresu: Mestské kultúrne stredisko, Námestie Majstra Pavla 54, Levoča 054 01. Osobné doručenie na rovnakej adrese je  možné v dňoch pondelok až piatok od 8.00 do 15.00 . Opatrovateľky odovzdajú vyzbierané darčeky seniorom do konca novembra.