Aktuality

V Levoči v novembri oslávime 30. výročie zaradenia mesta Levoča do UNESCO

sq-unesco

Levoča je členom Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) už 30 rokov. Organizácia vznikla v roku 1945 a Československo vtedy patrilo k jej zakladajúcim členom. Samostatné Slovensko sa stalo jej súčasťou 9. februára 1993. V decembri toho roku bola do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva zaradená aj Levoča. Toto významné výročie si v 30. novembra 2023 o 18. 00 hod. pripomenieme koncertom v Bazilike sv. Jakuba a vydaním novej suvenírovej 0 Euro bankovky.

Na koncerte pri príležitosti 30. výročia zaradenia mesta Levoča do UNESCO vystúpia organista Marek Vrábeľ, detský spevácky zbor Labuť pod vedením učiteľa levočskej Základnej umeleckej školy Milana Polláka, organista Miroslav Kopnický a spevácky zbor Chorus Minor.

Po bankovkách s vyobrazením Baziliky Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči a budovy historickej radnice sa mesto rozhodlo na ďalšej bankovke zobraziť dominantu Baziliky sv. Jakuba v Levoči – najvyšší neskorogotický krídlový oltár na svete z dielne Majstra Pavla z Levoče. Mesto vydáva 0 Euro suvenírovú bankovku pri príležitosti 30. výročia zaradenia Levoče do Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru UNESCO.

Bankovka je identická s pravou eurobankovkou vrátane všetkých ochranných prvkov. Vyrobená je v limitovanom náklade 10 000 ks zo stopercentného bavlneného papiera v nominálnej hodnote nula eur. Nie je určená do peňažného obehu a vďaka číslovaniu je každý kus tejto bankovky unikátom.

Bankovku si môže verejnosť zakúpiť od 1. decembra 2023 v predajnej cene tri eurá za kus v Informačnej kancelárii mesta Levoča na Námestí Majstra Pavla 58 (budova kina).

Levoča v UNESCO

Lokalita „Spišský hrad a pamiatky okolia“ bola zapísaná do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO 6. – 11. decembra 1993 na 17. zasadnutí Výboru svetového dedičstva v kolumbijskej Cartagene. Rozšírenie lokality o Levoču a schválenie nového názvu rozšírenej lokality SD „Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia“ sa uskutočnilo 18. júna 2009 na 33. zasadnutí Výboru svetového dedičstva v španielskej Seville.

Minister kultúry Daniel Krajcer 12. novembra 2010 slávnostne odovzdal primátorovi Levoče Miroslavovi Vilkovskému certifikát potvrdzujúci zápis historického centra Levoče do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

 

Kritérium zápisu do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO

„Levoča, Spišský hrad a pridružené lokality Spišské Podhradie, Spišská Kapitula

a Žehra tvoria pozoruhodný súbor vojenských, politických a náboženských

prvkov typu, ktorý bol v stredovekej Európe bežný, málokde sa však zachoval

v natoľko úplnom a nezmenenom stave.“

Levoča predstavuje jeden z najstarších, najucelenejších a najhodnotnejších pamiatkových organizmov na Slovensku a spolu so Spišským hradom, Spišskou Kapitulou a prírodným prostredím v spojení s pútnickým fenoménom vytvára najhodnotnejšiu, historicky neporušenú oblasť stredovekého osídlenia Spiša, ktorá nemá obdobu v svojom rozsahu, rozmanitosti a stupni dochovania v európskom kontexte, nakoľko jednotlivé časti súboru nikdy spolu nesplynuli, ako je tomu v ostatných prípadoch.

Spišský hrad, Spišská Kapitula a Levoča sú dokladom vývoja samostatných urbanistických typologických stredovekých sídel, aké sa nikde inde ako súbor na svete v takomto stave a typovom zastúpení nezachovali. Boli navzájom silne previazané, ovplyvňovali sa, ale nikdy nesplynuli do jedného celku. Zachovali sa vo svojej úplnej, nezmenenej a autentickej podobe, čím reprezentujú tento stupeň rozvoja spoločnosti v pôvodnom výraze a podobe.

V tom spočíva ich jedinečnosť, ktorá ich radí na zoznam SD, ako doklad významnej fázy vývoja v dejinách ľudstva (criterium iv).