Aktuality

Všetky aktuality

Obchodná verejná súťaž – IBV Krupný jarok

1. marca 2021

Spoločnosť Lesy mesta Levoča, spol. s r. o.  zastúpená Ing. Jánom Tancárom, konateľom spoločnosti  v y h l a s u j e v zmysle ustanovení §281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obchodnej spoločnosti za nasledovných podmienok:   I.        VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE Obchodná spoločnosť Lesy mesta […]

Ukončenie testovania, informácia – sídla a prevádzková doba MOM

15. februára 2021

Vážení obyvatelia, Mesto Levoča zabezpečovalo testovanie obyvateľov antigénovými testami na ochorenie COVID 19 v MOM kino Úsmev v dňoch 9.2.2021 – 13.2.2021. O počte testovaných obyvateľov a počte pozitívnych sme vás pravidelne informovali. Za posledný deň, t. j. sobotu 13.2.2021 bolo otestovaných 692 obyvateľov, z toho 3 pozitívni. Vzhľadom k tomu, že na území mesta […]

Bol som pozitívny na ochorenie covid19. Bol som očkovaný proti ochoreniu covid19. Kedy môžem opäť darovať krv?

11. februára 2021

Mnohí z vás sa už určite stretli s ochorením covid-19 vo svojom blízkom či širšom okolí. Medzi vami a vašimi známymi sa určite nachádzajú aj darcovia krvi, ktorí si nie sú celkom istí, kedy môžu darovať krv v prípade, že boli v minulosti pozitívni na ochorenie covid-19, alebo sa zúčastnili vakcinácie proti tomuto ochoreniu. Kedy je to darcom v týchto prípadoch […]

Levočská nemocnica má vývoj pandemickej situácie pod kontrolou

10. februára 2021

Nemocnica AGEL Levoča zatiaľ zvláda chod nemocnice a vývoj pandemickej situácie má pod kontrolou. Počet covid pozitívnych pacientov aj zamestnancov sa aktuálne pohybuje do 20, čo je v porovnaní s inými nemocnicami relatívne priaznivý vývoj. V nemocnici naďalej platia prísne protiepidemiologické opatrenia a zákaz návštev a nemocnica poskytuje len akútnu zdravotnú starostlivosť. ,,K dnešnému dňu evidujeme v našej nemocnici 16 covid pozitívnych […]

Testovanie COVID-19 v Levoči

8. februára 2021

Vážení obyvatelia, vzhľadom na zvýšený záujem obyvateľov o absolvovanie antigénového testu Mesto Levoča opätovne otvára MOM /mobilné odberové miesto/: 1. MOM – budova KINA ÚSMEV, Námestie Majstra Pavla č. 58 v Levoči MOM bude k dispozícii pre všetkých obyvateľov na testovanie počas nasledovných dní: 09.2.2021 utorok v čase od 10.00 h – 18.00 h s […]

Mesto Levoča opätovne otvára MŠ, ZŠ a ZUŠ

8. februára 2021

V zmysle prijatého uznesenia vlády SR, rozhodnutia Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu, Úradu verejného zdravotníctva SR, rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a podľa pravidiel COVID AUTOMATU vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR s ohľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19 na území Slovenskej republiky od 8. februára 2021 Ing. Miroslav Vilkovský, MBA, primátor mesta Levoča […]

Nemocnice siete AGEL rozšírujú testovanie na prítomnosť protilátok proti koronavíru

1. februára 2021

Zdravotnícke zariadenia siete AGEL SK rozširujú portfólio sérologických vyšetrení na prítomnosť protilátok proti vírusu SARS-CoV-2, na ktoré je možné veľmi jednoducho sa objednať prostredníctvom webovej stránky www.agellab.sk. Ide o pomerne dostupné, jednoduché sérologické vyšetrenie, ktoré slúži  na zistenie možnosti nákazy koronavírusom v minulosti.  Tieto testy zisťujú prítomnosti protilátok v krvi, teda imunitnú reakciu organizmu. K tvorbe protilátok dochádza najskôr o 7-10 dní až […]

Zdravotná sestra z levočského covid oddelenia sa podelila o svoje skúsenosti. Svoju prácu vníma ako poslanie.

27. januára 2021

Pri každom kroku počuť šušťanie kombinézy. Zdravotná sestra z levočského covid oddelenia sa podelila o svoje skúsenosti. Svoju prácu vníma ako poslanie. Zdravotná sestra, Mgr. Daniela Podvojská pracuje na internom oddelení Nemocnice AGEL Levoča, ktoré je v súčasnosti oddelenie prijímajúce covid pozitívnych pacientov. Často majú prvú prestávku po štrnástej hodine, pracujú bez jedla, pitia a používania toalety. Jej povolanie je […]

Sumárne výsledky testovania COVID-19

27. januára 2021

Vážení obyvatelia, prinášame vám výsledky celoplošného skríningu obyvateľov na ochorenie COVID 19 za dve mobilné odberové miesta, ktoré zriadilo Mesto Levoča. V kine ÚSMEV a v športovej hale, ul. Francisciho testovanie prebiehalo počas 6 dní  od 21.1.2021 do 26.1.2021. Využili sme kombináciu absolvovania testov časovým rezervačným systémom i bez rezervácie, vďaka čomu hodnotíme priebeh ako efektívny a bezproblémový. Testovali sme […]

Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021, posúva sa len asistované sčítanie!

25. januára 2021

Tlačová správa Bratislava, 20. januára 2021 Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021, posúva sa len asistované sčítanie! Elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky sa uskutoční  v plánovanom termíne od 15.2.2021 do 31.3.2021.  Sčítanie obyvateľov bude  plne elektronické, absolútne bezpečné a pohodlné. Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova a bezpečne, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdu […]

Levočská nemocnica prechádza na objednávkový systém antigénového testovania

18. januára 2021

V Nemocnici AGEL Levoča sa menia podmienky bezplatného antigénového testovania. Od 18. januára 2021 bude potrebné objednanie sa na test vopred elektronickou formou prostredníctvom webu korona.gov.sk. Dôsledkom toho by malo byť urýchlenie procesu testovania bez zdĺhavejšieho  čakania. ,,Odberové miesto COVID-19 je v našej nemocnici zriadené od 27. októbra a od tej doby prešlo už niekoľkými organizačnými zmenami. V súčasnosti […]

IBV Krupný jarok – vyhodnotenie 1. kola obchodnej verejnej súťaže

31. decembra 2020

Termín na predkladanie súťažných návrhov v rámci tejto súťaže uplynul dňa 11.12.2020. Záujem o  kúpu pozemku bol príjemným prekvapením – začiatkom decembra mesto komunikovalo s  viac ako 50-timi záujemcami. Svoj súťažný návrh vyhlasovateľovi doručilo nakoniec 33 účastníkov. Dňa 14.12.2020 sa konalo verejné otváranie obálok, na ktorom bola každá obálka po kontrole jej neporušenosti otvorená. Následne bol […]

Kedy sa lekár stane lekárom a čo má spoločné akútna medicína a šach?

31. decembra 2020

Faktorov, ktoré vplývajú na osudy pacientov je neskutočne veľké množstvo a liečba je len jedna časť. Primár súčasného covid Oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny a námestník pre zdravotnú starostlivosť Nemocnice AGEL Levoča MUDr. Martin Hlubek sa podelil o svoje skúsenosti. Aké pozitíva možno vidieť v súčasnej situácii, prečo mu očaroval jeho odbor a čo má akútna medicína spoločné so šachom? […]

Levočská nemocnica si v ankete Nemocnica roka 2020 polepšila až o päť priečok

17. decembra 2020

Mimovládna nezisková organizácia INEKO hodnotila zdravotnícke zariadenia už po šiestykrát. Nemocnica AGEL Levoča si podľa jej prieskumu v ankete Nemocnica roka 2020 od minulého roka polepšila o päť priečok. Kategórie a vybrané ukazovatele boli kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti, skúsenosť, náročnosť diagnóz, spokojnosť pacientov, hospodárenie a transparentnosť. V minulom roku 2019 bola levočská nemocnica, z celkového počtu 33 nemocníc, hodnotená vo svojej […]

Oznámenie o otváraní obálok – IBV Krupný jarok

10. decembra 2020

Spoločnosť Lesy mesta Levoča, spol. s r. o. zastúpená Ing. Jánom Tancárom, konateľom spoločnosti  ako vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže (OVS), vyhlásenej v zmysle ustanovení §281 až 288 Obchodného zákonníka o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obchodnej spoločnosti, a to pozemkov parciel registra „C“, zapísaných v liste vlastníctva č. 3490, vedenom Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom, pre okres Levoča, […]

Levočská nemocnica získala certifikát kvality ISO 9001 a ISO 14 001

10. decembra 2020

Nemocnica AGEL Levoča získala certifikát kvality ISO 9001 a ISO 14 001. Získanie certifikátu si vyžadovalo intenzívnu prípravu počas celého roka. Certifikát kvality, ktorý bol udelený spoločnosťou SGS Slovakia s.r.o., je platný do 4. novembra 2023, kedy bude nemocnicu čakať obhajoba tohto certifikátu. Zámerom politiky Integrovaného systému manažérstva (ISM) je zvyšovanie funkčnosti a efektívnosti integrovaného systému riadenia […]

Na detskom oddelení v levočskej nemocnici už vládne vianočná atmosféra

9. decembra 2020

Personál na detskom oddelení si tradične každý rok už v období Mikuláša skrášľuje svoje priestory vianočnou výzdobou. Tohtoročný Mikuláš bol však iný ako po minulé roky, pretože sa ho nezúčastnili študenti zo Strednej odbornej pedagogickej školy v Levoči a ani zo Strednej zdravotníckej školy v Levoči, ktorí mali každoročne pre nás pripravený krásny program. Ani to nás však neodradilo […]