Aktuality

QuickBall – športový klub, ktorý si vyžiadali deti samy

quickball

Dvojtýždňový trénerský kurz florbalu v roku 2009 spojil Jána Muránskeho s relatívne mladou a dynamickou hrou florbalu. Výborne rozpracovaná metodika tohto vysoko energického športu s veľmi krátkymi striedaniami a potrebou vysokej koncentrácie ho nadchla natoľko, že dnes je Ján Muránsky, vychovávateľ Základnej školy na Námestí Štefana Kluberta, predsedom a sekretárom florbalového klubu QuickBall Levoča. S rovnakou motiváciou – aby o nadšení, úsilí a úspechoch komunity ľudí v Levoči s rovnakou záľubou nevedel iba malý okruh zainteresovaných ľudí v ich okolí, ale aj celá spoločnosť nášho mesta – šírime touto rubrikou dobré chýry aj mimo ich „florbalovej bubliny“.

Kto stojí za myšlienkou založenia florbalového klubu v Levoči?

J.M.: Florbalu sa venujem od roku 2010 a od roku 2012 som začal trénovať deti florbalového krúžku v Spišskom Hrhove, v tamojšom centre voľného času. Od roku 2014 som začal pôsobiť na základnej škole v Levoči a raz do týždňa popoludní som viedol krúžok florbalu pre žiakov 1. stupňa.

Spočiatku sme sa stretávali raz do týždňa, no zakrátko som mal v malej telocvični viac ako tridsať detí. Cez kľukatý zástup čakajúcich rodičov a hlučný hurhaj počas krúžku som začal uvažovať nad tým, ako zefektívniť tréningy, aby si z nich deti odniesli čo najviac. Skupinu florbalu chtivých detí som rozdelil na mladších a starších a prihlásil som ich do hokejbalovej ligy, ktorá sa v tom čase formovala. Prepracovali sme sa až na majstrovstvá Slovenska, kde sme vo veľkej konkurencii skončili na krásnom 3. mieste.

Možno toto bol hlavný impulz pre mňa aj pre rodičov. Začali sme uvažovať o častejších tréningoch, zápasoch aj o účasti na florbalových súťažiach. Slovo dalo slovo a v roku 2018 som napísal stanovy klubu, zaregistroval nás na ministerstve a v roku 2019 sme prihlásili dve kategórie do regionálnej florbalovej ligy pod hlavičkou Slovenského zväzu florbalu.”

Je to pekný a úspešný príbeh záujmu dospelých o fyzický rozvoj detí a ich zmysluplné trávenie voľného času.

J.M.: Akoby si klub vyžiadali deti samy. Rodičia stáli až skoro pri jedálni a čakali, kým tréning skončí. Finančnou investíciou je pre nich vlastne len hokejka, základná verzia stojí dnes okolo 30 eur, a športové oblečenie, ktoré deti bežne nosia na hodiny telocviku v škole.”

Aká je momentálne vaša športová členská základňa?

J.M.: Dnes máme v klube 93 aktívnych hráčov rozdelených do 5 kategórií: mladšia prípravka, staršia prípravka, mladší a starší žiaci a v tomto roku sme prihlásili aj dorastencov. Všetky tieto kategórie máme prihlásené v regionálnej florbalovej lige a hrajú spolu súťaž, čo znamená v priemere 22 zápasov za jednu sezónu pre jednu kategóriu. Klub má taktiež vyškolených 4 rozhodcov z radov hráčov najstarších kategórií a množstvo rodičov, ktorí sa aktívne podieľajú na organizovaní turnajov, občerstvení počas nich alebo pomáhajú s dopravou na zápasy. Tréningy vedú štyria certifikovaní tréneri, trénerka brankárov, z toho traja aktívni pedagógovia, čomu sa veľmi teším, lebo počas tréningov a vedenia detí uplatňujú aj odborný pedagogický prístup. To je pri práci s deťmi a mládežou dôležitý prvok. Myslím, že vďaka tomu chodia deti na tréningy rady, napredujú, a to je pre mňa veľkým úspechom. Touto cestou trénerom za ich prácu a obetavosť veľmi pekne ďakujem.

Hlavným finančným zdrojom je pre nás členský príspevok za odborne vedené tréningy a kvalitný športový rozvoj detí s premyslenou postupnosťou tréningov. Podporuje nás mesto Levoča, viacerí sponzori, ktorým sa chceme touto cestou poďakovať. Samozrejme, snažíme sa zapájať do rôznych projektov a výziev, na čom spoločne s trénerom a podpredsedom klubu Mgr. Gabrielom Ličákom pracujeme.

Ako levočskí florbalisti zvládli náročné pandemické obdobie?

J.M.: Pre dobre fungujúce tímové športy je dôležité budovať tímovú spoluprácu a správne fungujúci kolektív. Nám sa to darí na sústredeniach a tímbildingových pobytoch. No pandémia bola úplne iné a oveľa náročnejšie obdobie. Motivovať deti športovať každý deň v súlade s rešpektovaním platnosti všetkých obmedzení sa nám darilo dennými výzvami. Zabrali veľmi dobre. Deti plankovali, behali po byte s loptičkou na hokejke, drepovali, pripravovali si zdravý jedálniček… a pri tom sa natáčali na videá. Tie sme zverejňovali na našej fejsbúkovej stránke. Keď mi splnenie výzvy s natočeným videom cinklo na mobil ráno o pol šiestej, vedel som, že motivácia a chuť detí pracovať na sebe tvorí dobrý základ pre úspešný športový klub.”

Aké sú vaše úspechy za celkom krátky čas existencie florbalového klubu QuickBall?

J.M.: „ Každý má na úspechy rôzny pohľad. Pre niekoho sú úspechom športové výsledky, pre iného to, že jeho dieťa športuje, efektívne trávi voľný čas, a tým pozitívne formuje svoju osobnosť, vznikajú a prehlbujú sa priateľstvá na celý život. Toto je našou základnou prioritou aj dôvodom, prečo sme vznikli. Športové úspechy sa postupne začínajú prejavovať a odrážajú tvrdú a poctivú prácu. Mladší žiaci sa minulú sezónu prebojovali z regionálnej súťaže na majstrovstvá Slovenska, čo je veľká vec. Pri tímových športoch je veľmi náročné takto sa kvalifikovať. Spomedzi 36 tímov sme sa umiestnili na 13. mieste. Pravdaže sme chceli dosiahnuť viac a myslím si, že sme na to aj s troškou šťastia mali. Osemfinále nám ušlo len o gól, ale taký je šport.

Ďalším naším úspechom je aj to, že viacerí naši zverenci sa zúčastňujú regionálnych reprezentačných výberov a majú možnosť sa konfrontovať s tými najlepšími. Už vieme, že jedného chlapca do 15 rokov zobrali do celoslovenského výberu. Toto je náš super úspech.”

Máte sa s čím pochváliť. Stoja pred vami ešte nejaké výzvy?

J.M.: „Pomohla by nám akákoľvek podpora. Najväčšou finančnou položkou je pre nás doprava, ktorú momentálne zabezpečujú rodičia. Máme veľmi šikovných chlapcov a do budúcna plánujeme základňu rozširovať a vyzerá to zatiaľ tak, že sa môžeme prihlásiť do tých najvyšších súťaží. Tie sú rozpočtovo úplne inde. Aj teraz máme na cestovanie obrovský región. Klubov na východe je 14 a cestujeme každý víkend, preto je doprava našou najnákladnejšou položkou.

Našou druhou výzvou je mať kvalitných trénerov, ktorí sa budú s chuťou venovať deťom po svojej hlavnej pracovnej činnosti. Získať a zaplatiť ešte jedného kvalitného trénera k nám štyrom je náš najbližší cieľ. Školíme našich najstarších hráčov ako asistentov trénerov.

Ešte v septembri bolo mojím cieľom to, aby mali všetky deti v klube svoje dresy. Dnes môžem povedať, že s veľkou podporou sponzorov máme všetci svoje jednotné dresy v nových klubových farbách, čo po prvom sezónnom zápase ešte viac zomklo hráčov k výborným výkonom.

Do budúcnosti si prajem, aby v Levoča mala vonkajšie florbalové ihrisko dostupné pre všetky deti, aby mohli zmysluplne tráviť svoj čas a prehlbovať svoj vzťah k športu.

Náš klub chceme ďalej zveľaďovať po všetkých stránkach, skvalitniť tréningový proces, rozširovať členskú aj trénerskú základňu, pozitívne propagovať klub v meste aj v okolí a spoločne vytvoriť takú komunitu, aby sa aj hráči, ktorí u nás vyrástli, do klubu radi vracali.”

Nech sa vám všetky smelé plány rýchlosťou florbalovej loptičky zmenia na realitu, ďakujeme za rozhovor a prajeme úspešnú športovú sezónu.

Eva Malíšková