Aktuality

Mestský cintorín otvára nové Kolumbárium – Urnový háj

IMG_20231124_092943

Po naplnení kapacity kolumbária na mestskom cintoríne v Levoči sa Technické služby Mesta Levoča rozhodli pre výstavbu nového Kolumbária – Urnový háj. Koncom minulého roka bola skončená 1. etapa projektu, v ktorej bola vystavaná urnová stena so 60 schránkami. Správa cintorína začne schránky prenajímať v priebehu januára.

Viac informácií nájdete vo videu a tu