Oznamy mesta

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí územného konania stavby – Výstavba sociálno-zdravotného nízkokapacitného zariadenia s kapacitou do 30 miest v Poprade – Matejovciach

  • Oznámenie o začatí územného konania stavby „Výstavba sociálno-zdravotného nízkokapacitného zariadenia s kapacitou do 30 miest v Poprade – Matejovciach“
  • Stavebník: Mesto Poprad