Oznamy mesta

Publikované
Upovedomenie o začatí správneho konania – AZOR, s.r.o., Scherffelova 38, 058 01 Poprad
Oddelenie investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebný úrad
Publikované
Upovedomenie o začatí správneho konania – Ing. Bystrík Kiska
Oddelenie investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebný úrad
Publikované
Upovedomenie o začatí správneho konania – Technické služby mesta Levoča
Oddelenie investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebný úrad
Publikované
OZNAM – Zmena úradných hodín pre styk s verejnosťou
Oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky
Publikované
Upovedomenie o začatí správneho konania – Ing. Ján Škotta
Oddelenie investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebný úrad
Publikované
Upovedomenie o začatí správneho konania – MUDr. Katarína Gorbárová
Oddelenie investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebný úrad
Publikované
Upovedomenie o začatí správneho konania – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub štyroch kusov drevín
Oddelenie investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebný úrad
Publikované
Upovedomenie o začatí správneho konania – Ján Bečker
Oddelenie investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebný úrad
Publikované
Upovedomenie o začatí správneho konania – Libuša Polomská
Oddelenie investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebný úrad
Publikované
Prerušenie dodávky pitnej vody v mestskej časti Levočské Lúky
Oddelenie investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebný úrad
Publikované
Kalendár triedeného zberu odpadu 2020
Technické služby mesta Levoča