Oznamy mesta

Verejná vyhláška – územné rozhodnutie na stavbu Oplotenie areálu záhradných pozemkov „Nad Sédriou

Stavebníci: Jozef Šefčík a manž. Zuzana Šefčíková, obaja bytom Vodárenská 1526/9, 054 01 Levoča
Stavba: „Oplotenie areálu záhradných pozemkov „Nad Sédriou““