Oznamy mesta

Verejná vyhláška – územné rozhodnutie – Lávka pre peších cez Levočský potok v lokalite Fedorkin Jarok – Levoča

Stavebník: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla č. 4, 054 01  Levoča
Stavba: „Lávka pre peších cez Levočský potok v lokalite Fedorkin Jarok – Levoča“