Oznamy mesta

Verejná vyhláška – Popradská, priemysel. areál – VN, TS, NN

REALIT s.r.o., Sadová 14A, 052 01 Spišská Nová Ves, ktorá v konaní zastupuje spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská č. 31, 042 91 Košice návrh na Územné rozhodnutie a stavebné povolenie na stavbu ,,Popradská, priemysel. areál – VN, TS, NN“

Stavebník: REALIT s.r.o., Sadová 14A, 052 01 Spišská Nová Ves, ktorá v konaní zastupuje spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská č. 31, 042 91 Košice