Oznamy mesta

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania stavby „IBV PRI TRATI LEVOČA“

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania stavby „IBV PRI TRATI LEVOČA“
Stavebník : REALIT s.r.o., Sadová 14/A, Spišská Nová Ves