Oznamy mesta

Verejná vyhláška – Stavebné povolenie stavby IBV pri Harichovciach 10 RD, Levoča“ SO 10 –Rozšírenie distribučnej NN siete

  • Stavebné povolenie stavby „IBV pri Harichovciach 10 RD, Levoča“ SO 10 –Rozšírenie distribučnej NN siete“
  • stavebník REALIT s.r.o., Sadová 14/A, Spišská Nová Ves