Oznamy mesta

Verejná vyhláška – Stavebné povolenia na zmenu stavby „OBNOVA BYTOVÉHO DOMU JANTÁR“

Verejná vyhláška – Stavebné povolenia na zmenu stavby „OBNOVA BYTOVÉHO DOMU JANTÁR“, spoločenstvo vlastníkov bytov JANTÁR, Pri prameni 1357/16, 17, 054 01 Levoča.