Oznamy mesta

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania – informácia Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR

Mesto Levoča poľa ustanovenia § 10 ods. 1 a § 10 ods. 3 zákona č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania – informáciu Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky.