Oznamy mesta

Výberové konanie – Pedagogický asistent – Základná škola, Gašpara Haina 37, Levoča

Pedagogický asistent – Základná škola, Gašpara Haina 37, Levoča

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Gašpara Haina 37, Levoča

Termín nástupu
1.9.2023

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
11.8.2023

Rozsah úväzku
100%

Počet študentov školy
496

Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny nie

Požiadavky na uchádzača
Znalosť práce s PC
MS Word, MS Excel, MS Power Point

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Ďalšie požiadavky
Výchovno-vzdelávacia činnosť pedagogického asistenta ZŠ.
Administratíva spojená s výchovno-vzdelávacou činnosťou.

Doba trvania výkonu práce: doba určitá (1. 9. 2023 – 31. 8. 2024), pracovné miesto je v rámci národného projektu „ Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov III“ – pracovný pomer na dobu určitú, počas trvania NP POP III.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Gašpara Haina 37
054 01 Levoča

https://zsghaina.edupage.org/

053/451 25 70

Kontaktná osoba
Mgr. Martina Stašková
0911 718 676, 0907 935 747