Oznamy mesta

Verejná vyhláška – Technická infraštruktúra Levoča – Levočská Dolina, SO 05 – Rozšírenie a úprava verejného osvetlenia

Stavebník: Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levoča
Stavba: Technická infraštruktúra Levoča – Levočská Dolina, SO 05 – Rozšírenie a úprava verejného osvetlenia