Oznamy mesta

Verejná vyhláška – Stavebné povolenie „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Predmestie“, stavebník: Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča

Stavebné povolenie „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Predmestie“, stavebník: Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča