Oznamy mesta

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania o zmene stavby pred dokončením „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Predmestie“

Oznámenie o začatí stavebného konania o zmene stavby pred dokončením „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Predmestie“,
stavebník: Mesto Levoča