Oznamy mesta

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí kolaudačného konania „Rekonštrukcia mosta M4276 (3225-002), Levočská Dolina“

Stavebník: Spáva a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Prešov
Názov:   Oznámenie o začatí kolaudačného konania „Rekonštrukcia mosta M4276 (3225-002), Levočská Dolina“