Oznamy mesta

Verejná vyhláška – Cykloturistický chodník Levoča, III. etapa, SO 02 – Zvýšenie bezpečnosti VN linky 272 pri križovaní cyklochodníka

Stavebník: Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levoča
Stavba: Cykloturistický chodník Levoča, III. etapa, SO 02 – Zvýšenie bezpečnosti VN linky 272 pri križovaní cyklochodníka