Oznamy mesta

UPOZORNENIE – Pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci OKLIESNENIA A ODSTRÁNENIA STROMOV

UPOZORNENIE

Pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci

OKLIESNENIA A ODSTRÁNENIA STROMOV

v ochrannom pásme vysokonapäťových vedení

a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením

Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať porasty v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je
potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch stranách elektrického vedenia.

V prípade, že porasty prerastú výšku 3 m, je potrebné z Vašej strany zabezpečiť ich okliesnenie prípadne odstránenie.

Táto povinnosť vyplýva vlastníkovi, resp. užívateľovi pozemku zo zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.