Oznamy mesta

Prerušenie distribúcie elektriny – 6. december 2023

O Z N A M

Mesto Levoča oznamuje verejnosti, že Východoslovenská distribučná, a.s. Košice preruší distribúciu elektriny, pre odberné miesto Levoča, podľa priloženého zoznamu dotknutých odberných miest

v termíne 06. decembra 2023 v čase od 0800 h  do 1600 h

z dôvodu opravy a pravidelnej údržby distribučnej sústavy.

Ďakujeme za porozumenie