Oznamy mesta

OZNÁMENIE ŠTATISTICKÉHO ÚRADU SLOVENSKEJ REPUBLIKY O ZISŤOVANÍ HFCS

Štatistický úrad Slovenskej republiky, Sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89  Banská Bystrica, oznamuje, že sa na Slovensku uskutoční Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2023 v období od októbra 2023 do konca januára 2024. Ďalšie informácie sú v originálnom lite Štatistického úradu Slovenskej republiky Zisťovanie HFCS zo dňa 10. 10. 2023 HFCS_2023_samosprava_kraj_7.