Oznamy mesta

Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho konania a miestneho zisťovania „Oprava miestnej komunikácie ulica Za sédriou“

Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho konania a miestneho zisťovania „Oprava miestnej komunikácie ulica Za sédriou“.